F/ACT FESTIVAL

EN HEL DAG FÖR HÅLLBART MODE

LÖRDAG 7 SEPTEMBER / 10.30-16.00

VÄRLDSKULTURMUSEET / GÖTEBORG