TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att factmovement.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

BRISTER

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

 • Det förekommer fler än en H1 per sida. Detta beror på att samtliga sidor är uppbyggda i olika avsnitt där H1 representerar ett nytt avsnitt. 
   

 • Hemsidan innehåller dekorativa bilder som inte är meningsbärande.
   

 • Hemsidan är inte testad utan mus och utan pekskärm.

RAPPORTERA BRISTER

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

KOMMUNER MED ANSVAR FÖR F/ACTIVISTER:

 • Borås

 • Gotland

 • Karlstad

 • Linköping

 • Luleå

 • Stockholm

 • Umeå

KOMMUNER SOM ARRANGERAR LOKALA AKTIVITETER KRING HÅLLBART MODE:

 • Ale

 • Alingsås

 • Borås

 • Göteborg

 • Kungälv

 • Linköping

 • Lidköping

 • Stenungsund

 • Partille

 • Öckerö

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil.

 

F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner, samt genom sociala medier där lokala ambassadörer (så kallade f/activister) sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob.

 

Dessutom stöttar projektet företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster, utifrån de behov som den nya, medvetna konsumenten har och med miljönytta i fokus.

FINANSIÄRER: