top of page

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att factmovement.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

BRISTER

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Det förekommer fler än en H1 per sida. Detta beror på att samtliga sidor är uppbyggda i olika avsnitt där H1 representerar ett nytt avsnitt. 
     

  • Hemsidan innehåller dekorativa bilder som inte är meningsbärande.
     

  • Hemsidan är inte testad utan mus och utan pekskärm.

RAPPORTERA BRISTER

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

bottom of page